A kegyelem csillagjegyében

csillagjegyek
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: „Legyen nektek ez a nap (a kivonulás) emlékeztetőül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendtartás szerint ünnepeljétek meg azt.” (2Móz 12,14)

 • Január
 • „Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával.”
  (1Kor 5,8)

 • Február
 • „Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, az illatáldozat utálatos előttem. Újhold, szombat és ünnepre hívás? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.” (Ézs 1,13)

 • Március
 • „De az Úr ott van szent templomában, hallgasson el előtte az egész föld!” (Hab 2,20)

 • Április
 • „Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt 4,11)

 • Május
 • „Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten Lelke leszáll rá, mint egy galamb. És íme, egy mennyei hang ezt mondta: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt 3,16-17)


 • Június
 • „Fiai eljártak egymáshoz, és vendéséget szereztek otthonukban, ki-ki a maga napján. Üzentek, és meghívták három húgukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak, elküldött értük Jób, és megszentelte őket.” (Jób 1,4-5)

 • Július
 • „Az asszony így válaszolt: Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus azt mondta neki: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az Atyát.”
  (Jn 4,19-21)

 • Augusztus
 • „..., amikor a föld termését betakarítjátok, az Úr ünnepét ünnepeljétek hét napig.”
  (3Móz 23,39b)

 • Szeptember
 • „Leborulok szent templomod felé, és magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.” (Zsolt 138,2)

 • Október
 • „Ő pedig így felelt: Ha közületek valakinek van egy juha, és az szombaton verembe esik, ki az, aki meg nem ragadja, és ki nem húzza? Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombaton jót cselekedni.”
  (Mt 12,11-12)

 • November
 • „Íme a hegyeken van már az örömhírt hozó lába, aki békességet hirdet. Ünnepeld, Júda, ünnepeidet, teljesítsd fogadalmaidat, mert többé nem vonul át rajtad a semmirekellő: mindenestül elpusztult.”
  (Náh 1,15)

 • December
 • „Nyolc nap elteltével körülmetélték, és a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna anyja méhében.”
  (Lk 2,21)