A kegyelem csillagjegyében

csillagjegyek
A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja.” (Jn 14,27a)

 • Január
 • „Bízd magadat Istenre, és légy vele békességben, mert jó származik rád ebből.” (Jób 22,21)

 • Február
 • „Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam.” (Zsolt 4,9)

 • Március
 • „Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.” (Róm 12,18)

 • Április
 • „Nagy a békessége a törvényedet szeretőknek, és nem botlanak el.” (Zsolt 119,165)


 • Május
 • „A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,13)

 • Június
 • „Útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik erre támaszkodnak, boldogok!” (Péld 3,17-18)

 • Július
 • „Mert a test szerinti gondolkozás halál, a Lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség.” (Róm 8,6)

 • Augusztus
 • „Uram! Te adsz nekünk békességet, hisz minden dolgunkat te vitted véghez értünk.” (Ézs 26,12)

 • Szeptember
 • „Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene lesz veletek.” (2Kor 13,11)

 • Október
 • „...Menjetek el békességgel. Gondja van az Úrnak arra az útra, amelyen jártok.” (Bír 18,6b)

 • November
 • „Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békességszerzőknek.” (Jak 3,18)

 • December
 • „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,6)